Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nepoužitého zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím našeho zboží.

 

Vrácení zboží:

Pokud nejste spokojeni s naším zbožím, můžete nám jej nepoužité a nepoškozené vrátit do 30 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Spolu se zbožím musíte zaslat i fakturu, kterou jsme vám vystavili. 

 Kondomy musí být nerozbalené!

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

a) zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele / výrobce zboží.

 

b) není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybné údaje, nereaguje na emaily, sms, nezvedá telefon, nedostupný ..).

 

c)v případě, že se v e-shopu objeví při některém zboží cena evidentně chybná (např. pokud jde o zboží jehož cena se odlišuje od obvyklé ceny u konkurence, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena 0 Kč nebo jiná očividne chybná cena ) , prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za korektní cenu. Pokud kupující v tomto případě s korektní cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15. pracovních dnů.