Nevyzvednutá objednávka na dobírku

JAK POSTUPUJEME, KDYŽ SI NEVYZVEDNETE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU? 

Pokud plánujete objednat zboží na dobírku, prosíme, abyste zvážili tuto variantu pro případ, že by mohlo dojít k následnému nepřevzetí zásilky. Každé objednávky si opravdu vážíme. Odeslání zásilky není levná záležitost.

Obal, výplně, samolepící štítek, kompletace různého zboží do objednávky, fakturace, předání dopravci, informace o odeslání.

Pokud si zásilku nepřevezmete a ona se nám vrátí zpět, tak dochází k nárůstu našich nákladů nejen o zbytečnou práci uvedenou výše, ale následně ještě o rozbalení (vyhození obalového materiálu), kontrolu zboží před jeho vrácením do skladu a následné storno daňových dokladů, které byly již vystaveny. Pro nás to znamená roční zátěž okolo 40 tis Kč, které bychom mohli využít efektivněji pro zlepšování e-shopu.

Jelikož jsme v takovém případě situaci nezavinili, musíme přenést tyto zbytečně vytvořené náklady na vás, a zaslat vám fakturu na úhradu balného a poštovného. Věříme, že tento krok vzhledem k řečenému chápete.

Nechceme trávit ani svůj, ani váš čas případnými diskusemi o tom, proč tomu tak je. Proto vás chceme požádat, abyste si důkladně promysleli způsob objednání a platby a pokud si nejste jistí tím, že zakázku včas převezmete, doporučujeme nedělat objednávku vůbec nebo zvolit jiný způsob platby a pokud víte, že si objednávku nepřevezmete osobně, dejte do adresy kontaktní údaje člověka, který zásilku bude přebírat. Je to jednodušší i pro kurýra nebo doručovatele, kteří mají zájem na tom zásilku co nejrychleji doručit.

 

O co se opíráme

Pokud byste měli nějaké pochybnosti o postupu, se plně opíráme o současnou právní úpravu, citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118 “Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.”

Nepřevzetí zásilky NENÍ odstoupením od smlouvy, ale její faktické porušení.

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že Vám jej bude doručovat na adresu nebo si jej můžete

na odběrném místě vyzvednout. Pokud k tomu nedojde, máme 2 možnosti, jak situaci vyřešit:

1. Došlo k nedorozumění a vy stále o objednávku máte zájem:

V tom případě nás, prosím, kontaktujte, nejlépe telefonicky. My vám pošleme údaje pro platbu předem a objednávku Vám rádi znovu zašleme. Cena objednávky bude ovšem navýšena o přiměřenou kompenzaci (maximálně 200 Kč ) za předchozí nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku skutečně nemáte zájem:

I když nás tento stav skutečně mrzí, tak se jím musíme zabývat. Jak píšeme výše - nepřevzetí zásilky neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k vašemu odstoupení od kupní smlouvy. Jediné, co se v tu chvíli stalo je, že došlo dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) k porušení kupní smlouvy z vaší strany.

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Pokud tedy nedošlo k písemnému či telefonickému kontaktu s naším e-shopem a k nastavení jiných parametrů objednávky (žádost o změnu či stornování objednávky) – a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě nebo pobočce České pošty, má náš e-shop dle zákona právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tzn. od vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, neboť došlo k porušení kupní smlouvy.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.

Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem ( bankovním převodem, kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

 

Nezaplacení kompenzace

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Nemáme nezodpovědné zákazníky, nicméně nastane-li podobný problém , dávají nám aktuálně platné zákony České republiky možnost se efektivně bránit.

Porušení platné smlouvy lze řešit následujícími třemi způsoby, obas musíme zapojit i policii prozískání oficiáních dokumentů, hlavně pokud jde o

opakovanou záležitost: 1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků. 2. Soudní cestou. 3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.

Body 1 i 2 jsou zdlouhavé, ale velmi efektivní.

Bod 3 je pro Vás cesta pro nejrychlejší a nejlevnější vyřešení.

 

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.“Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nechceme. Pouze kompenzaci nákladů na poštovné.

Pokud stále něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, neváhejte se na nás obrátit přes hlavní konakt na stránce e-shopu.

Děkujeme.